În Capitală a fost dat startul curățeniei generale de primăvară

Primarul general Ion Ceban anunță despre aprobarea unui plan de acţiuni privind salubrizarea şi amenajarea teritoriului, care va fi realizat în perioada: 01 martie – 30 aprilie.

Astfel, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare va asigura salubrizarea teritoriilor de uz comun, a trotuarelor, a staţiilor de aşteptare a transportului public, a platformelor de colectare a deşeurilor menajere, dar şi curăţarea pilonilor şi a pereţilor unde au fost plasate neautorizat anunţuri publicitare.

De asemenea, va monitoriza lucrările de salubrizare şi amenajare a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe, inclusiv a locurilor de joacă pentru copii şi a terenurilor de sport.

Vor fi salubrizate şi amenajate curţile şi terenurile aferente grădiniţelor, şcolilor şi instituţiilor medicale din municipiu.

Preturile de sector vor lichida gunoiştile neautorizate şi vor curăţa albiile bazinelor acvatice şi ale râuleţelor din municipiu, inclusiv ale râuleţelelor Durleşti, Valea Gâştei, Holbacica, Ţiganca, Malina Mică, Valea Trandafirilor, Ciocana şi Munceşti.

Tot preturile de sector au fost responsabilizate pentru identificarea unităților de transport abandonate de mai mult timp pe teritoriul orașului, precum și pentru aplicarea măsurilor de rigoare posesorilor de autovehicule parcate în preajma platformelor de colectare a deșeurilor menajere, în comun cu Direcția de poliție a municipiului Chișinău”, a declarat edilul.

Agenții constatatori din cadrul Direcției generale locativ-comunale și a preturilor de sector vor efectua acțiuni de verificare a stării sanitare și vor întocmi, după caz, procese verbale, pentru neasigurarea curățeniei și încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor de către asociațiile de locatari, agenții economici, organizațiile, proprietarii caselor particulare, care vor înainta procese verbale întocmite spre examinare comisiilor administrative din cadrul Preturilor de sector.

De cealaltă parte, Direcția de poliție a municipiului Chișinău va asigura implicarea colaboratorilor de poliție la acțiuni de amendare a persoanelor fizice și juridice pentru neasigurarea curățeniei terenurilor aferente imobilelor – proprietate privată.