Se caută judecători la CC. Parlamentul a anunțat condițiile de participare la concurs

foto: today.md

Comisia juridică, numiri și imunități anunță concurs pentru selectarea a doi candidați la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Parlamentului Republicii Moldova. 

Candidatul la funcţia de judecător al Curții Constituționale trebuie să întrunească următoarele cerinţe: 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) are domiciliul în țară; 

c) are pregătire juridică superioară; 

d) are înaltă competenţă profesională;

e) are o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învățământul juridic superior sau în activitatea ştiinţifică; 

f) nu a atins vârsta de 70 de ani;

g) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică;

h) are reputație ireproșabilă.

Dosarele de participare la concurs vor conține:

a) scrisoarea de motivare;

b) curriculum vitae;

c) copia buletinului de identitate;

d) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

e) certificatul medical/de sănătate F086E;

f) cazierul judiciar;

g) declarația pe propria răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Candidații vor depune dosarele personal, prin poștă sau prin e-mail, în perioada 2 – 12 iulie 2019.

Copiile documentelor prezentate de către candidați vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a fi verificată veridicitatea lor sau vor fi autentificate notarial. În cazul în care dosarul de concurs este depus prin e-mail, copiile documentelor se depun la data interviului.

Concursul se va desfășura în condițiile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Parlamentului.

Amintim că judecătorii CC au demisionat in corpore pe 26 Iunie.