Primăria Chișinău scoate la licitație publică 50 de terenuri

Primăria scoate la licitație publică 50 de terenuri, pentru a stimula investițiile la nivel municipal. Despre aceasta a scris primarul general Ion Ceban într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În acest sens, primarul general, Ion Ceban, a semnat o dispoziție despre instituirea unui Grup de lucru pentru identificarea și propunerea spre valorificare prin concurs a resurselor funciare, proprietate a municipiului Chișinău.

De precizat că, licitația nu presupune doar vânzarea terenurilor, dar și oferirea în locațiune a acestora.

Comisia este prezidată de viceprimarul de ramură, Victor Chironda, iar în calitate de membri figurează reprezentanți ai Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare și ai Direcției asistență juridică.

De asemenea, săptămânal, vor fi înaintate propuneri Primarului General, pentru loturi care pot fi valorificate în termeni proximi, prin intermediul licitațiilor publice.