Guvernul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului asupra proiectului de modificare a Legii cu privire la Procuratură. Ce prevede

parlament.md

Guvernul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului asupra proiectului de modificare a Legii cu privire la Procuratură. Respectivul proiect a fost prezentat în cadrul ședinței plenare de astăzi a Parlamentului.

Potrivit inițiativei venite de la Guvern, Prim-ministrul va preselecta cel puțin doi candidați la funcția de Procuror General și va transmite lista și dosarele acestora Consiliului Superior al Procurorilor. În vederea verificării integrității candidaților, autoritățile și instituțiile responsabile vor prezenta orice informație necesară și vor oferi acces la toate informațiile pe care le dețin.

Consiliul Superior al Procurorilor poate restitui lista candidaților și dosarelor acestora în termen de 5 zile lucrătoare de la data recepționării, dacă cel puțin un candidat nu corespunde în mod vădit condițiilor prevăzute de legislație. După înlăturarea încălcărilor, Prim-ministrul va prezenta Consiliului Superior al Procurorilor aceeași listă sau o altă listă de candidați, dar poate decide și reluarea preselecției.

În cazul în care candidatura este respinsă de către Președintele țării, Consiliul Superior al Procurorilor va propune același candidat în mod repetat dacă va considera că respingerea nu întrunește condițiile prevăzute de legislație sau va propune următorul candidat care a acumulat cel mai mare punctaj.

Totodată, la sesizarea Președintelui țării, ministrului justiției sau din oficiu, Prim-ministrul poate institui o comisie care va evalua activitatea Procurorului General în caz de imixtiune ilegală în activitatea altui procuror, în caz de intervenție ilegală pe lângă autorități sau în caz de comitere a unor acțiuni ce afectează grav imaginea Procuraturii ori independența procurorilor. Comisia va fi formată dintr-un fost procuror sau fost judecător cu cel puțin 10 ani în funcția respectivă, un expert internațional și un reprezentant al societății civile. Membrii Comisiei trebuie să aibă o reputație ireproșabilă și cel puțin 10 ani de experiență în domeniul de specialitate.

Potrivit Constituției Republicii Moldova, Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Parlamentului asupra unui program, unei declaraţii de politică generală sau unui proiect de lege. Dacă, în decurs de 72 de ore din momentul angajării răspunderii de către Guvern în fața Parlamentului în timpul ședinței plenare, cel puţin 1/4 din numărul deputaţilor aleşi nu depun o moţiune de cenzură Guvernului sau dacă moţiunea de cenzură depusă este respinsă, programul, declaraţia de politică generală sau proiectul de lege se consideră adoptate şi devin executorii pentru Guvern.

Discursul Maiei Sandu de la Tribuna Parlamentului.

sursa: parlament.md